Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen i Familien Hansens Fond består af:


Per Hansen, formand (indtrådt 2021)
Per er sammen med Janni medstifter af Familien Hansens Fond. Til dagligt er Per partner i M+ koncernen samt besidder en lang række bestyrelsesposter.

Janni Hansen, næstformand (indtrådt 2021)
Janni er sammen med Per medstifter af Familien Hansens Fond. Janni er selvstændig clairvoyant rådgiver. Derudover sidder Janni i bestyrelsen i Røde Kors Horsens.

Camilla Brandt Hansen, bestyrelsesmedlem (indtrådt 2021)
Camilla er niece til Janni og Per. Camilla er lærervikar på Hulvej Skole i Horsens.

Poul Erik Andersen, bestyrelsesmedlem (indtrådt 2021)
Poul Erik er advokat og associeret partner i advokatfirmaet LRP i Horsens. Poul Erik sidder i en lang række bestyrelser i forskellige erhvervsvirksomheder.

God fondsledelse

Familien Hansens Fond følger “Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Læs her, hvordan fonden forholder sig til de enkelte anbefalinger, som er udarbejdet af Komiteen for god fondsledelse: