Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen i Familien Hansens Fond består af:


Per Hansen, formand (indtrådt december 2021)
Per (født 1973) er sammen med Janni medstifter af Familien Hansens Fond. Til dagligt er Per partner i M+ koncernen samt besidder en lang række bestyrelsesposter.

Janni Hansen, næstformand (indtrådt december 2021)
Janni (født 1975) er sammen med Per medstifter af Familien Hansens Fond. Janni er selvstændig clairvoyant rådgiver. Derudover sidder Janni i bestyrelsen i Røde Kors Horsens.

Camilla Brandt Hansen, bestyrelsesmedlem (indtrådt december 2021)
Camilla (født 2002) er niece til Janni og Per. Camilla er finansbachelor studerende.

Poul Erik Andersen, uafhængigt bestyrelsesmedlem (indtrådt december 2021)
Poul Erik (født 1951) er advokat og associeret partner i advokatfirmaet LRP i Horsens. Poul Erik sidder i en lang række bestyrelser i forskellige erhvervsvirksomheder.

Årsrapporter

Familien Hansens Fond følger den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Læs i seneste årsrapport, hvordan fonden forholder sig til de enkelte anbefalinger, som er udarbejdet af Komiteen for god fondsledelse: