Om Familien Hansens Fond

Om Familien Hansens Fond

Vi vil få drømme til at vokse. Sammen

Familien Hansens Fond blev stiftet af ægteparret Janni og Per Hansen i december 2021.

Formålet med fonden er at yde økonomisk støtte til almennyttige og almenvelgørende formål indenfor uddannelses-, sundheds-, kultur- og socialområdet. Fonden kan også støtte andre almennyttige eller almenvelgørende formål, hvis bestyrelsen vurderer, at det kan sidestilles med fondens oprindelige formål.

Familien Hansen har en særlig tilknytning til Horsens, og det er en del af fondens fundats, at uddelinger sker til projekter og/eller borgere i Horsens og omegn samt tilgodeser borgere, der har en relation til byen.

Familien Hansens Fond er en erhvervsdrivende fond, hvis investeringer primært sker i ejendomsbranchen. Det er afkastet fra disse investeringer, som fonden uddeler fire gange årligt.

Næste ansøgningsfrist: 31/08/2024

Send din ansøgning til Familien Hansens Fond. Vi glæder os til at modtage den.

Læs mere