Helle Simonsen

Helle Simonsen

På Skolernes Trivselsdag den 1. marts 2024 deltog 8. og 9. årgang på Lundskolen i foredraget “Du er ikke alene” med den tidligere elitefodboldspiller Helle Simonsen, der i dag er foredragsholder og coach.

I foredraget åbner Helle op om sin personlige rejse fra ungt lokalt fodboldtalent til at kæmpe med et præstationspres, der ledte til en overdosis som 19-årig. Helles fortælling om det hårde pres, hun lagde på sig selv for konstant at være den bedste, genkender mange unge – ikke mindst fra de sociale medier, hvor de møder “det perfekte liv”.

Som en del af foredraget deltog alle elever i en taknemmelighedsøvelse med fokus på positiv selvopfattelse i stedet for den evige jagt på det “perfekte” – karakterer, udseende, humør, venner, sport.

Foredraget på Lundskolen vakte stor interesse blandt elever og lærere.

– Foredraget er ikke kun relevant for de unge, men også for forældre, lærere og andre, der omgås unge. Helle Simonsen tager et vigtigt emne om mistrivsel blandt unge op og er dermed med til at sætte fokus på mental sundhed. Vi tror på, at skolens elever vil tage opfordringen op om at være mere i nuet og elske sig selv, som den man er fremfor konstant at jagte det perfekte, udtaler Bine Faure, som er lærer på Lundskolen.

Mental sundhed blandt unge er et højaktuelt emne i samfundet og et vigtigt fokusområde for Familien Hansens Fond.

– Vi ser stor værdi i at støtte op om foredraget med Helle Simonsen, som er med til at inspirere og give unge værktøjer til bedre trivsel. Samtidig er det med til at sætte yderligere fokus på mental sundhed blandt unge i Horsens Kommune, siger fondsadministrator Jesper Sørensen.

Næste ansøgningsfrist: 31/08/2024

Send din ansøgning til Familien Hansens Fond. Vi glæder os til at modtage den.

Læs mere