Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne

Børn med skolevægring er et stigende problem i folkeskolen. Når elever bliver ramt af skolevægring, kræver det en langvarig indsats af både familien, skolen og kommunen for at få eleven mødestabil igen. Processen har store konsekvenser for både eleven og familien – forældrene mister ofte fodfæste på arbejdsmarkedet og risikerer at blive sygemeldt.

Som lokal fond mener vi, det er vigtigt at sætte fokus på skolevægring i Horsens. Derfor er vi glade for at støtte projektet, som skal være med til at bidrage med værdifuld viden om de mest effektive metoder til at hjælpe unge med risiko for skolevægring. En viden, der vil blive delt med de lokale folkeskoler.

Behandlingsskolerne Horsens står bag projektet.

Læs hele pressemeddelelsen om projektet her

 

På fotoet nedenfor ses personerne, der står for projektet:

  • Mathilde Lindgaard Møller – psykolog
  • Christine Arent Risager – skolevægringskonsulent
  • Tina Gladbjerg – skoleleder, psykolog og projektleder

 

Læs mere om Behandlingsskolerne Horsens og projektet her:

Næste ansøgningsfrist: 31/08/2024

Send din ansøgning til Familien Hansens Fond. Vi glæder os til at modtage den.

Læs mere