Xenia Goldberg Borggaard

Xenia Goldberg Borggaard

Xenia Goldberg Borggaard har fået bevilliget støtte til hendes forskningsprojekt i USA.

Efter at have færdiggjort sin PhD i biomedicin indenfor knogleforskning og knogleskørhed, har Xenia fået tilbudt et job som Post.Doc på et stort projekt støttet af National Institute of Health (USA). Som en del at projektet skal Xenia tilbringe 8 måneder ved Brigham’s and Women’s Hospital i Boston. Det er det forskningsophold, som Familien Hansens Fond har valgt at støtte.

I projektet undersøges mekanismerne bag den sjældne knoglesygdom osteopetrose – en slags modsætning til knogleskørhed. I Boston har professor Julia Charles en musemodel for osteopetrose, det er den model, der skal undersøges. Viden fra musemodellen skal efterfølgende testes/overføres til patientprøver indsamlet i Danmark.

Man ved ikke meget om hvorfor knoglen er svagere hos patienter med sygdommen og behandlingsmulighederne er begrænsede. Den eneste behandling udover lindrende behandling er knoglemarvstransplantation, men indgrebet er risikabelt og en del patienter er ikke modtagelige overfor transplantation. Derfor er behandling ofte begrænset til de sværere og livstruende typer af osteopetrose. Mere viden om sygdommen er derfor nødvendig, for at forbedre patienternes behandling og dermed livskvalitet.

Xenia er født og opvokset i Horsens. Det kombineret med forskningsprojektets vigtighed gør, at projektet passer rigtig godt ind i Familien Hansens Fonds uddelingsformål.

Læs mere om forskningsprojektet og laboratoriet i Boston her:

Næste ansøgningsfrist: 31/08/2024

Send din ansøgning til Familien Hansens Fond. Vi glæder os til at modtage den.

Læs mere